Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Chính sách riêng tư

Website này ("website") thuoctienloi.com được vận hành bởi Thuốc Tiện Lợi. Chính sách riêng tư này chỉ áp dụng cho các thông tin của khách hàng trên website.

BẢO MẬT

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng cung cấp khi giao dịch với Thuốc Tiện Lợi trên website thuoctienloi.com sẽ được lưu trữ theo chế độ bảo mật thông tin cá nhân. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, giao dịch, cookie và số tài khoản giao dịch (nếu có) được bảo mật. Lưu ý các thông tin email đến và đi sẽ không được mã hóa.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Để giúp chúng tôi đạt mục đích cung cấp chất lượng và dịch vụ cao nhất, chúng tôi sử dụng thông tin giao dịch của Quý khách hàng với các bên liên quan (nếu thấy cần thiết). Vì chúng tôi tôn trọng tính riêng tư của Quý khách nên thông tin này được đối xử một cách tôn trọng, an toàn và có trách nhiệm.

Chúng tôi đăng chính sách riêng tư nhằm giải thích thực tế thu thập thông tin và các lựa chọn lưu trữ cũng như sử dụng thông tin cá nhân này. Hơn nữa trong quá trình vận hành và phát triển website, chúng tôi sẽ áp dụng một số cải tiến về công nghệ mới để đáp ứng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân cập nhật.

THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

Như thông thường, khi bạn lướt web, bạn không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân ở giai đoạn nào đó trong quá trình giao dịch. Trong một số trường hợp, nếu bạn không cung cấp thông tin yêu cầu, bạn có thể không truy cập tất cả các nội dung của webiste hoặc tham gia vào một số tính năng.

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn nhập vào trang web thuoctienloi.com, thông qua nhiều cách như đơn hàng, đăng ký nhận thư điện tử, thăm dò v.v. Các thông tin này có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính v.v.

Khi bạn truy cập website này, server của chúng tôi có thể tự động lưu trữ thông tin không định danh như địa chỉ IP, vị trí. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích khác nhau như cải tiến thiết kế, định dạng ngôn ngữ nhằm mục đích cải thiện tốt hơn, phù hợp với đặc điểm của khách hàng hoặc các chương trình khuyến mãi theo địa phương.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Hoàn tất các giao dịch mua hàng, mua thuốc của bạn
  • Cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu
  • Gửi bạn catalog và các mời chào bằng email
  • Xác nhận các ưa thích hay tùy chọn dịch vụ nhằm giúp chúng tôi có thể thông báo các sản phẩm mới, thuốc mới mà bạn có thể quan tâm
  • Xác nhận để thông báo bạn khi có sản phẩm hoặc thuốc bị thu hồi hoặc các thông tin liên quan đến sản phẩm, thuốc mà bạn đã mua
  • Để cải tiến dịch vụ khác hàng hoặc nắm tình hình mua hàng tổng quát

 

CHIA SẺ THÔNG TIN

Vời nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin với các công ty, đơn vị bên ngoài nhằm giúp chúng tôi đem dịch vụ đến các bạn. Ví dụ các công ty bên ngoài này đảm trách: (a) quản lý thông tin khách hàng; (b) hỗ trợ các dịch vụ email; (c) hỗ trợ các chương trình marketing và xử lý dữ liệu; (d) cung cấp các dịch vụ lưu trữ và phân tích; (d) cung cấp ngăn chặn gian lận; và (e) cung cấp các dịch vụ thiết kế khác nhằm giúp chúng tôi tiếp cận khách hàng tốt hơn. Chúng tôi, với trách nhiệm của mình, yêu cầu các công ty bên ngoài này đồng ý và tôn trọng việc giữ thông tin bảo mật mà chúng tôi đã chia sẽ chỉ nhằm hoàn tất bổn phận và trách nhiệm theo thỏa thuận của họ.

Các công ty khác: Chúng tôi có thể cung cấp thông tin một cách cẩn thận cho các công ty bên ngoài đã được chọn lựa mà chúng tôi tin rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ có thể đáp ứng sự quan tâm của Quý khách.

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng